ร่วมงานกับ อรินสิริ แลนด์


บริษัท อรินสิริ แลนด์ จำกัด (มหาชน)

สวัสดิการ
-ประกันขีวิตและสุขภาพกลุ่ม(ครอบคลุมถึงคู่สมรสและบุตร)
-กองทุนประกันสังคม
-วันหยุดประจำปี
-ปรับเงินเดือนประจำปี
-โบนัสประจำปี
-เงินช่วยเหลืองานสมรส
-ลาบวชหรือลาไปประกอบพิธีฮัจจ์
-เงินช่วยเหลืองานบวช
-เงินช่วยเหลืองานฌาปนกิจศพ
-ค่าน้ำมันรถ (กรณีใช้รถส่วนตัวปฏิบัติงานนอกสถานที่)
-กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
-ตรวจสุขภาพประจำปี
-กระเช้าเยี่ยมไข้
-ชุดยูนิฟอร์มพนักงาน
-วันลาพักร้อน

ตำแหน่งเปิดรับสมัครงาน    โฟร์แมน (แผนกบริหารงานก่อสร้าง)      1  อัตรา
  • เพศ ชาย /หญิง
  • อายุ25ปีขึ้นไป
  • ระดับการศึกษา ปวส.หรือ สูงกว่า สาขาก่อสร้าง หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • หากมีประสบการณ์ทางด้านอสังหาริมทรัพย์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • รักงานภาคสนาม ประจำโครงการบ้านจัดสรร,โครงการอาคารสูง,สะดวกในการเดินทางย้ายที่อยู่ได้
  • ต้องมีรถส่วนตัวพร้อมใบขับขี่

ติดต่อ ทรัพทยากรบุคคลบริษัท อรินสิริ แลนด์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 49/82 ถนนบางแสนสาย 4 เหนือ
ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง
จังหวัดชลบุรี 20130

Tel. 063-2731115
Email : hr.arin@arinsiri.com(อีเมลใช้สำหรับติดต่อและสมัครงานเท่านั้น)
เว็บไซต์ : www.arinsiri.com
line :